koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842753)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 45 674 545 50 054 134 47 714 084 47 327 084
- z toho transfery 4 773 308 4 396 332 3 370 000 3 370 000
Náklady - hlavní činnost 45 705 545 50 242 674 47 914 084 47 527 084
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -31 000 -188 540 -200 000 -200 000
Výnosy - doplňková činnost 690 000 785 000 800 000 800 000
Náklady - doplňková činnost 348 000 303 064 300 000 300 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 342 000 481 936 500 000 500 000
Celkem výnosy 46 364 545 50 839 134 48 514 084 48 127 084
Celkem náklady 46 053 545 50 545 738 48 214 084 47 827 084
Výsledek hospodaření celkem 311 000 293 396 300 000 300 000
Náklady na platy 29 898 822 31 718 868 × ×
Odpisy 1 115 621 1 088 556 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.