koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842761)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 44 742 684 48 439 808 48 000 000 48 000 000
- z toho transfery 4 525 505 4 066 520 3 983 000 3 983 000
Náklady - hlavní činnost 45 007 684 48 940 808 48 500 000 48 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -265 000 -501 000 -500 000 -500 000
Výnosy - doplňková činnost 605 000 989 790 990 000 990 000
Náklady - doplňková činnost 340 000 488 790 490 000 490 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 265 000 501 000 500 000 500 000
Celkem výnosy 45 347 684 49 429 598 48 990 000 48 990 000
Celkem náklady 45 347 684 49 429 598 48 990 000 48 990 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 634 681 31 591 635 × ×
Odpisy 1 050 440 1 046 904 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.