Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace (IČO 00844641)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/330 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 1 046 431 000 1 065 700 000 1 156 876 000 1 255 777 000
– z toho transfery 85 550 000 10 450 000 10 450 000 10 450 000
Náklady – hlavní činnost 1 044 917 000 1 079 000 000 1 170 176 000 1 269 077 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 1 514 000 -13 300 000 -13 300 000 -13 300 000
Výnosy – doplňková činnost 2 819 000 4 800 000 5 200 000 5 600 000
Náklady – doplňková činnost 4 333 000 4 500 000 4 900 000 5 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost -1 514 000 300 000 300 000 300 000
Celkem výnosy 1 049 250 000 1 070 500 000 1 162 076 000 1 261 377 000
Celkem náklady 1 049 250 000 1 083 500 000 1 175 076 000 1 274 377 000
Výsledek hospodaření celkem 0 -13 000 000 -13 000 000 -13 000 000
Náklady na platy 488 000 000 494 000 000 × ×
Odpisy 43 130 000 45 718 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.