koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00844691)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 88 850 000 93 467 000 94 000 000 94 000 000
- z toho transfery 16 054 000 15 931 000 15 931 000 15 931 000
Náklady - hlavní činnost 88 850 000 93 467 000 94 000 000 94 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 200 000 1 750 000 2 500 000 2 500 000
Náklady - doplňková činnost 1 200 000 1 750 000 2 500 000 2 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 90 050 000 95 217 000 96 500 000 96 500 000
Celkem náklady 90 050 000 95 217 000 96 500 000 96 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 49 825 000 52 912 000 × ×
Odpisy 4 804 082 4 558 779 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.