Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (IČO 00844853)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/330 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 1 305 154 543 1 164 200 000 1 164 200 000 1 164 200 000
– z toho transfery 32 325 295 10 450 000 10 450 000 10 450 000
Náklady – hlavní činnost 1 217 619 126 1 204 917 000 1 204 917 000 1 204 917 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 87 535 417 -40 717 000 -40 717 000 -40 717 000
Výnosy – doplňková činnost 22 327 431 13 225 000 13 225 000 13 225 000
Náklady – doplňková činnost 7 953 592 8 352 000 8 352 000 8 352 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 14 373 839 4 873 000 4 873 000 4 873 000
Celkem výnosy 1 327 481 974 1 177 425 000 1 177 425 000 1 177 425 000
Celkem náklady 1 225 572 718 1 213 269 000 1 213 269 000 1 213 269 000
Výsledek hospodaření celkem 101 909 256 -35 844 000 -35 844 000 -35 844 000
Náklady na platy 597 769 331 579 294 000 × ×
Odpisy 46 223 772 53 735 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.