koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 00844985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 37 239 402 40 026 783 40 026 783 40 026 783
- z toho transfery 2 700 800 2 477 000 2 477 000 2 477 000
Náklady - hlavní činnost 37 272 902 40 094 375 40 094 375 40 094 375
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -33 500 -67 592 -67 592 -67 592
Výnosy - doplňková činnost 95 000 125 000 125 000 125 000
Náklady - doplňková činnost 61 500 57 408 57 408 57 408
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 33 500 67 592 67 592 67 592
Celkem výnosy 37 334 402 40 151 783 40 151 783 40 151 783
Celkem náklady 37 334 402 40 151 783 40 151 783 40 151 783
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 166 969 27 030 000 × ×
Odpisy 593 000 564 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.