koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00845027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 65 438 400 78 055 747 78 056 000 78 056 000
- z toho transfery 8 347 000 8 372 000 8 400 000 8 400 000
Náklady - hlavní činnost 65 340 000 78 454 236 78 056 000 78 056 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 98 400 -398 489 0 0
Výnosy - doplňková činnost 325 000 450 000 450 000 450 000
Náklady - doplňková činnost 273 000 417 400 420 000 420 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 52 000 32 600 30 000 30 000
Celkem výnosy 65 763 400 78 505 747 78 506 000 78 506 000
Celkem náklady 65 613 000 78 871 636 78 476 000 78 476 000
Výsledek hospodaření celkem 150 400 -365 889 30 000 30 000
Náklady na platy 41 511 877 44 683 300 × ×
Odpisy 1 279 632 1 279 853 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.