koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845213)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 63 443 525 64 959 985 64 931 185 64 931 185
- z toho transfery 15 525 943 13 822 800 13 794 000 13 794 000
Náklady - hlavní činnost 63 443 525 64 959 985 64 931 185 64 931 185
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 3 160 000 3 055 000 3 055 000 3 055 000
Náklady - doplňková činnost 3 220 000 2 955 000 2 955 000 2 955 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost -60 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 66 603 525 68 014 985 67 986 185 67 986 185
Celkem náklady 66 663 525 67 914 985 67 886 185 67 886 185
Výsledek hospodaření celkem -60 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 35 305 026 37 293 000 × ×
Odpisy 2 104 804 1 853 016 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.