koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace (IČO 00845299)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 60 280 800 68 182 918 68 200 000 69 564 000
- z toho transfery 6 536 302 6 582 000 6 582 000 6 713 640
Náklady - hlavní činnost 60 279 000 68 180 418 68 200 000 69 564 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 1 800 2 500 0 0
Výnosy - doplňková činnost 952 000 1 272 000 1 301 000 1 325 000
Náklady - doplňková činnost 876 500 1 170 000 1 155 000 1 168 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 75 500 102 000 146 000 157 000
Celkem výnosy 61 232 800 69 454 918 69 501 000 70 889 000
Celkem náklady 61 155 500 69 350 418 69 355 000 70 732 000
Výsledek hospodaření celkem 77 300 104 500 146 000 157 000
Náklady na platy 37 269 893 40 692 000 × ×
Odpisy 3 422 007 3 280 069 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.