koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845329)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 45 997 000 52 290 599 51 150 000 51 150 000
- z toho transfery 7 631 000 8 168 000 7 018 000 7 018 000
Náklady - hlavní činnost 45 897 000 52 290 599 51 150 000 51 150 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 100 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 298 000 490 755 490 755 490 755
Náklady - doplňková činnost 118 000 210 755 210 755 210 755
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 180 000 280 000 280 000 280 000
Celkem výnosy 46 295 000 52 781 354 51 640 755 51 640 755
Celkem náklady 46 015 000 52 501 354 51 360 755 51 360 755
Výsledek hospodaření celkem 280 000 280 000 280 000 280 000
Náklady na platy 26 792 156 28 956 000 × ×
Odpisy 1 559 061 1 824 912 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.