koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00846279)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 650 553 258 75 354 582 75 890 000 75 890 000
- z toho transfery 8 818 000 8 756 000 8 756 000 8 756 000
Náklady - hlavní činnost 650 853 258 75 890 000 75 990 000 75 990 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -300 000 -535 418 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 1 301 846 1 790 000 1 790 000 1 790 000
Náklady - doplňková činnost 948 686 1 254 582 1 450 000 1 480 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 353 160 535 418 340 000 310 000
Celkem výnosy 651 855 104 77 144 582 77 680 000 77 680 000
Celkem náklady 651 801 944 77 144 582 77 440 000 77 470 000
Výsledek hospodaření celkem 53 160 0 240 000 210 000
Náklady na platy 40 198 986 41 747 000 × ×
Odpisy 2 177 548 2 217 912 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.