koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sagapo, příspěvková organizace (IČO 00846350)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 74 790 910 83 623 415 84 674 800 85 944 900
- z toho transfery 12 182 000 13 363 500 12 100 000 12 100 000
Náklady - hlavní činnost 74 790 910 83 623 415 84 674 800 85 944 900
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 74 790 910 83 623 415 84 674 800 85 944 900
Celkem náklady 74 790 910 83 623 415 84 674 800 85 944 900
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 41 971 270 49 494 830 × ×
Odpisy 2 172 406 3 210 367 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.