koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Harmonie, příspěvková organizace (IČO 00846384)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 75 476 350 79 450 000 89 674 900 90 571 649
- z toho transfery 7 716 042 6 976 400 3 182 875 3 000 000
Náklady - hlavní činnost 75 476 350 79 450 000 89 674 900 90 571 649
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 75 476 350 79 450 000 89 674 900 90 571 649
Celkem náklady 75 476 350 79 450 000 89 674 900 90 571 649
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 46 590 668 49 975 525 × ×
Odpisy 2 593 384 2 582 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.