koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace (IČO 00846881)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 33 937 938 38 144 835 35 650 000 35 650 000
- z toho transfery 3 621 000 5 310 000 3 610 000 3 610 000
Náklady - hlavní činnost 33 937 938 38 144 835 35 650 000 35 650 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 655 000 870 000 800 000 800 000
Náklady - doplňková činnost 505 000 720 000 650 000 650 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 34 592 938 39 014 835 36 450 000 36 450 000
Celkem náklady 34 442 938 38 864 835 36 300 000 36 300 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 21 640 449 23 343 000 × ×
Odpisy 1 091 000 1 408 083 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.