koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Náš svět, příspěvková organizace (IČO 00847046)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 122 922 000 123 337 996 124 571 000 136 346 000
- z toho transfery 18 100 000 18 340 000 18 340 000 18 340 000
Náklady - hlavní činnost 122 922 000 123 337 996 124 571 000 136 346 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 158 000 200 000 200 000 200 000
Náklady - doplňková činnost 65 000 103 100 110 000 110 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 93 000 96 900 90 000 90 000
Celkem výnosy 123 080 000 123 537 996 124 771 000 136 546 000
Celkem náklady 122 987 000 123 441 096 124 681 000 136 456 000
Výsledek hospodaření celkem 93 000 96 900 90 000 90 000
Náklady na platy 70 471 660 69 743 060 × ×
Odpisy 5 640 770 5 567 436 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.