koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (IČO 00847267)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 43 089 500 44 867 088 45 300 000 45 700 000
- z toho transfery 11 600 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
Náklady - hlavní činnost 43 089 500 44 867 088 45 300 000 45 700 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 43 089 500 44 867 088 45 300 000 45 700 000
Celkem náklady 43 089 500 44 867 088 45 300 000 45 700 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 089 668 26 308 258 × ×
Odpisy 1 184 341 1 077 806 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.