koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Březiny, příspěvková organizace (IČO 00847348)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 75 726 400 75 475 500 76 230 000 76 990 000
- z toho transfery 18 900 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000
Náklady - hlavní činnost 75 759 300 75 479 200 76 230 000 76 990 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -32 900 -3 700 0 0
Výnosy - doplňková činnost 216 400 3 700 0 0
Náklady - doplňková činnost 183 500 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 32 900 3 700 0 0
Celkem výnosy 75 942 800 75 479 200 76 230 000 76 990 000
Celkem náklady 75 942 800 75 479 200 76 230 000 76 990 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 41 996 300 41 400 000 × ×
Odpisy 2 256 156 2 250 223 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.