koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Jistoty, příspěvková organizace (IČO 00847372)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 55 825 520 56 563 631 57 000 000 57 500 000
- z toho transfery 9 673 610 10 226 090 10 000 000 10 000 000
Náklady - hlavní činnost 55 825 520 56 563 631 57 000 000 57 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 5 842 900 5 880 000 5 880 000 5 880 000
Náklady - doplňková činnost 5 890 240 5 859 586 5 860 000 5 860 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost -47 340 20 414 20 000 20 000
Celkem výnosy 61 668 420 62 443 631 62 880 000 63 380 000
Celkem náklady 61 715 760 62 423 217 62 860 000 63 360 000
Výsledek hospodaření celkem -47 340 20 414 20 000 20 000
Náklady na platy 33 152 000 33 890 787 × ×
Odpisy 2 448 547 2 705 544 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.