koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Benjamín, příspěvková organizace (IČO 00847461)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 84 900 000 79 288 000 80 080 000 80 880 000
- z toho transfery 14 100 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000
Náklady - hlavní činnost 84 900 000 79 288 000 80 080 000 80 880 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 84 900 000 79 288 000 80 080 000 80 880 000
Celkem náklady 84 900 000 79 288 000 80 080 000 80 880 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 51 591 800 47 835 000 × ×
Odpisy 2 122 465 2 250 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.