koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00848077)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 59 900 000 66 674 668 65 500 000 65 500 000
- z toho transfery 11 244 000 10 510 000 10 510 000 10 510 000
Náklady - hlavní činnost 60 000 000 67 549 449 65 800 000 65 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -100 000 -874 781 -300 000 -300 000
Výnosy - doplňková činnost 1 000 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000
Náklady - doplňková činnost 705 000 750 000 750 000 750 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 295 000 300 000 300 000 300 000
Celkem výnosy 60 900 000 67 724 668 66 550 000 66 550 000
Celkem náklady 60 705 000 68 299 449 66 550 000 66 550 000
Výsledek hospodaření celkem 195 000 -574 781 0 0
Náklady na platy 34 655 890 37 192 000 × ×
Odpisy 4 973 651 4 808 449 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.