koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 00849910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 23 300 000 25 191 568 25 390 000 25 600 000
- z toho transfery 10 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 23 300 000 25 191 568 25 390 000 25 600 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 65 000 84 000 85 000 85 000
Náklady - doplňková činnost 55 000 74 000 75 000 75 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 10 000 10 000 10 000 10 000
Celkem výnosy 23 365 000 25 275 568 25 475 000 25 685 000
Celkem náklady 23 355 000 25 265 568 25 465 000 25 675 000
Výsledek hospodaření celkem 10 000 10 000 10 000 10 000
Náklady na platy 15 495 000 16 801 000 × ×
Odpisy 76 496 80 162 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.