koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace (IČO 00849936)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 13 596 520 14 542 568 14 542 568 14 542 568
- z toho transfery 777 000 789 000 789 000 789 000
Náklady - hlavní činnost 13 596 520 14 542 568 14 542 568 14 542 568
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 596 520 14 542 568 14 542 568 14 542 568
Celkem náklady 13 596 520 14 542 568 14 542 568 14 542 568
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 300 760 10 019 000 × ×
Odpisy 56 579 53 568 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.