koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace (IČO 00852481)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 10 126 000 10 726 328 11 000 000 11 000 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 10 126 000 10 726 328 11 000 000 11 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 126 000 10 726 328 11 000 000 11 000 000
Celkem náklady 10 126 000 10 726 328 11 000 000 11 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 534 000 6 931 000 × ×
Odpisy 21 873 23 196 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.