koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace (IČO 00852619)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 33 185 000 33 197 852 33 250 000 33 300 000
- z toho transfery 4 541 968 4 479 000 4 479 000 4 479 000
Náklady - hlavní činnost 33 185 000 33 197 852 33 250 000 33 300 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 33 185 000 33 197 852 33 250 000 33 300 000
Celkem náklady 33 185 000 33 197 852 33 250 000 33 300 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 19 556 158 20 226 000 × ×
Odpisy 325 463 320 168 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.