koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace (IČO 00852732)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 18 382 747 18 976 000 18 995 000 19 014 000
- z toho transfery 4 304 000 4 221 000 4 225 000 4 229 000
Náklady - hlavní činnost 18 382 747 18 976 000 18 995 000 19 014 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 382 747 18 976 000 18 995 000 19 014 000
Celkem náklady 18 382 747 18 976 000 18 995 000 19 014 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 344 292 10 430 000 × ×
Odpisy 404 114 492 624 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.