koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (IČO 03103820)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/327 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 22 624 308 21 756 968 21 372 514 21 229 000
- z toho transfery 22 003 150 21 229 000 21 229 000 21 229 000
Náklady - hlavní činnost 22 477 800 21 756 968 21 372 514 21 229 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 146 508 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 22 624 308 21 756 968 21 372 514 21 229 000
Celkem náklady 22 477 800 21 756 968 21 372 514 21 229 000
Výsledek hospodaření celkem 146 508 0 0 0
Náklady na platy 11 650 000 14 280 000 × ×
Odpisy 357 683 369 952 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.