koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace (IČO 06839517)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/326 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 8 777 000 6 555 000 6 605 000 6 605 000
- z toho transfery 8 777 000 6 555 000 6 605 000 6 605 000
Náklady - hlavní činnost 8 777 000 6 555 000 6 605 000 6 605 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 8 777 000 6 555 000 6 605 000 6 605 000
Celkem náklady 8 777 000 6 555 000 6 605 000 6 605 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 3 343 600 3 343 600 × ×
Odpisy 4 512 10 831 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.