koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace (IČO 07331533)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 6 650 000 5 789 000 5 900 000 6 000 000
- z toho transfery 2 837 000 2 589 000 2 589 000 2 589 000
Náklady - hlavní činnost 6 650 000 5 789 000 5 900 000 6 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 850 000 3 211 000 3 300 000 3 500 000
Náklady - doplňková činnost 2 850 000 3 211 000 3 300 000 3 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 500 000 9 000 000 9 200 000 9 500 000
Celkem náklady 9 500 000 9 000 000 9 200 000 9 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 120 000 4 200 000 × ×
Odpisy 590 670 571 917 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.