koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 13643479)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 56 811 000 61 356 835 60 350 000 60 350 000
- z toho transfery 12 372 174 12 532 000 12 402 000 12 402 000
Náklady - hlavní činnost 56 566 000 61 356 835 60 350 000 60 350 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 245 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 170 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Náklady - doplňková činnost 1 800 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost -630 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 57 981 000 63 156 835 62 150 000 62 150 000
Celkem náklady 58 366 000 63 106 835 62 100 000 62 100 000
Výsledek hospodaření celkem -385 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 30 445 000 33 271 600 × ×
Odpisy 4 574 941 3 862 148 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.