koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace (IČO 13644254)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 85 166 341 92 250 851 88 847 472 88 859 515
- z toho transfery 12 893 700 12 064 000 12 064 000 12 064 000
Náklady - hlavní činnost 85 616 341 92 700 851 89 297 472 89 309 515
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -450 000 -450 000 -450 000 -450 000
Výnosy - doplňková činnost 2 952 854 2 952 854 2 952 854 2 952 854
Náklady - doplňková činnost 2 502 854 2 502 854 2 502 854 2 502 854
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 450 000 450 000 450 000 450 000
Celkem výnosy 88 119 195 95 203 705 91 800 326 91 812 369
Celkem náklady 88 119 195 95 203 705 91 800 326 91 812 369
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 47 640 642 50 685 277 × ×
Odpisy 2 823 655 2 835 348 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.