koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (IČO 13644271)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 50 067 122 54 769 311 54 789 588 54 789 588
- z toho transfery 7 601 000 7 646 000 7 646 000 7 646 000
Náklady - hlavní činnost 49 977 122 54 789 588 54 789 588 54 789 588
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 90 000 -20 277 0 0
Výnosy - doplňková činnost 320 000 399 250 399 250 399 250
Náklady - doplňková činnost 120 000 235 250 235 250 235 250
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 164 000 164 000 164 000
Celkem výnosy 50 387 122 55 168 561 55 188 838 55 188 838
Celkem náklady 50 097 122 55 024 838 55 024 838 55 024 838
Výsledek hospodaření celkem 290 000 143 723 164 000 164 000
Náklady na platy 29 926 096 32 541 000 × ×
Odpisy 1 183 044 1 181 833 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.