koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace (IČO 13644289)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 51 632 925 53 255 271 51 347 000 51 347 000
- z toho transfery 7 161 000 6 872 000 7 342 000 7 342 000
Náklady - hlavní činnost 51 632 925 53 573 840 51 347 000 51 347 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -318 569 0 0
Výnosy - doplňková činnost 388 000 192 470 192 470 192 470
Náklady - doplňková činnost 190 000 85 901 92 470 92 470
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 198 000 106 569 100 000 100 000
Celkem výnosy 52 020 925 53 447 741 51 539 470 51 539 470
Celkem náklady 51 822 925 53 659 741 51 439 470 51 439 470
Výsledek hospodaření celkem 198 000 -212 000 100 000 100 000
Náklady na platy 29 503 895 31 019 861 × ×
Odpisy 1 762 369 1 729 307 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.