koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 13644301)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 80 245 651 82 848 733 78 232 712 78 232 712
- z toho transfery 11 643 500 10 117 000 10 117 000 10 117 000
Náklady - hlavní činnost 80 271 486 84 485 674 78 232 712 78 232 712
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -25 835 -1 636 941 0 0
Výnosy - doplňková činnost 5 105 641 6 172 000 6 172 000 6 172 000
Náklady - doplňková činnost 5 061 806 6 160 000 6 172 000 6 172 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 43 835 12 000 0 0
Celkem výnosy 85 351 292 89 020 733 84 404 712 84 404 712
Celkem náklady 85 333 292 90 645 674 84 404 712 84 404 712
Výsledek hospodaření celkem 18 000 -1 624 941 0 0
Náklady na platy 47 186 786 50 854 990 × ×
Odpisy 4 063 534 4 129 053 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.