Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 13644319)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 139 286 506 147 702 934 136 006 000 135 980 000
– z toho transfery 25 650 300 20 081 000 13 031 000 13 031 000
Náklady – hlavní činnost 139 316 565 148 261 634 136 524 000 136 418 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -30 059 -558 700 -518 000 -438 000
Výnosy – doplňková činnost 1 430 667 2 200 000 2 315 000 2 800 000
Náklady – doplňková činnost 1 400 608 1 641 300 1 797 000 2 362 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 059 558 700 518 000 438 000
Celkem výnosy 140 717 173 149 902 934 138 321 000 138 780 000
Celkem náklady 140 717 173 149 902 934 138 321 000 138 780 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 83 512 600 87 759 200 × ×
Odpisy 3 419 411 3 449 426 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.