koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace (IČO 13644327)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 55 708 490 59 616 302 60 800 000 60 800 000
- z toho transfery 7 339 500 7 247 000 7 200 000 7 200 000
Náklady - hlavní činnost 55 708 490 59 616 302 60 800 000 60 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 480 000 1 300 000 1 350 000 1 350 000
Náklady - doplňková činnost 1 170 000 1 151 023 1 200 000 1 200 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 310 000 148 977 150 000 150 000
Celkem výnosy 57 188 490 60 916 302 62 150 000 62 150 000
Celkem náklady 56 878 490 60 767 325 62 000 000 62 000 000
Výsledek hospodaření celkem 310 000 148 977 150 000 150 000
Náklady na platy 35 774 180 38 351 478 × ×
Odpisy 1 024 908 1 028 727 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.