koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace (IČO 14450909)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 38 656 935 42 448 348 42 110 000 42 128 000
- z toho transfery 2 348 000 2 590 000 2 468 000 2 468 000
Náklady - hlavní činnost 38 712 723 42 448 348 42 110 000 42 128 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -55 788 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 136 336 158 000 158 000 158 000
Náklady - doplňková činnost 50 261 98 000 98 000 98 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 86 075 60 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 38 793 271 42 606 348 42 268 000 42 286 000
Celkem náklady 38 762 984 42 546 348 42 208 000 42 226 000
Výsledek hospodaření celkem 30 287 60 000 60 000 60 000
Náklady na platy 25 130 000 26 930 000 × ×
Odpisy 375 660 366 036 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.