koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 14451093)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 80 065 520 85 227 820 85 200 000 85 200 000
- z toho transfery 12 296 179 12 266 000 12 266 000 12 266 000
Náklady - hlavní činnost 80 160 520 85 292 130 85 280 000 85 280 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -95 000 -64 310 -80 000 -80 000
Výnosy - doplňková činnost 956 000 1 166 884 1 200 000 1 200 000
Náklady - doplňková činnost 861 000 1 102 574 1 120 000 1 120 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 95 000 64 310 80 000 80 000
Celkem výnosy 81 021 520 86 394 704 86 400 000 86 400 000
Celkem náklady 81 021 520 86 394 704 86 400 000 86 400 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 48 153 254 52 658 767 × ×
Odpisy 4 111 672 5 767 781 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.