koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 18054455)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 48 778 374 51 249 545 51 774 000 51 774 000
- z toho transfery 7 940 000 7 028 000 7 550 000 7 550 000
Náklady - hlavní činnost 48 778 374 51 771 545 51 774 000 51 774 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -522 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 945 000 900 000 700 000 900 000
Náklady - doplňková činnost 815 000 850 000 650 000 800 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 130 000 50 000 50 000 100 000
Celkem výnosy 49 723 374 52 149 545 52 474 000 52 674 000
Celkem náklady 49 593 374 52 621 545 52 424 000 52 574 000
Výsledek hospodaření celkem 130 000 -472 000 50 000 100 000
Náklady na platy 27 907 980 29 629 000 × ×
Odpisy 2 240 919 2 116 200 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.