koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace (IČO 47658061)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 17 357 920 17 603 000 17 600 000 17 600 000
- z toho transfery 2 914 000 2 989 000 2 989 000 2 989 000
Náklady - hlavní činnost 17 357 920 17 693 000 17 600 000 17 600 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -90 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 357 920 17 603 000 17 600 000 17 600 000
Celkem náklady 17 357 920 17 693 000 17 600 000 17 600 000
Výsledek hospodaření celkem 0 -90 000 0 0
Náklady na platy 10 156 732 10 255 000 × ×
Odpisy 292 051 316 551 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.