koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace (IČO 47811919)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 26 608 000 27 205 000 26 900 000 26 900 000
- z toho transfery 5 037 000 5 077 000 5 077 000 5 077 000
Náklady - hlavní činnost 26 676 000 27 260 000 26 955 000 26 955 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -68 000 -55 000 -55 000 -55 000
Výnosy - doplňková činnost 237 660 237 660 237 660 237 660
Náklady - doplňková činnost 15 000 8 164 8 000 8 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 222 660 229 496 229 660 229 660
Celkem výnosy 26 845 660 27 442 660 27 137 660 27 137 660
Celkem náklady 26 691 000 27 268 164 26 963 000 26 963 000
Výsledek hospodaření celkem 154 660 174 496 174 660 174 660
Náklady na platy 15 487 900 15 701 000 × ×
Odpisy 267 768 285 658 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.