koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace (IČO 47811927)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 36 228 083 23 198 306 23 000 000 23 000 000
- z toho transfery 17 899 730 4 216 000 4 216 000 4 216 000
Náklady - hlavní činnost 36 228 083 23 271 306 23 000 000 23 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -73 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 36 228 083 23 198 306 23 000 000 23 000 000
Celkem náklady 36 228 083 23 271 306 23 000 000 23 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 -73 000 0 0
Náklady na platy 12 839 122 12 998 000 × ×
Odpisy 382 808 369 383 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.