Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813075)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 32 613 920 34 533 329 32 939 000 32 689 000
– z toho transfery 5 857 000 4 368 000 4 261 000 4 261 000
Náklady – hlavní činnost 32 633 920 34 558 329 32 959 000 32 709 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -20 000 -25 000 -20 000 -20 000
Výnosy – doplňková činnost 768 500 1 050 000 1 100 000 1 100 000
Náklady – doplňková činnost 708 500 970 000 1 020 000 1 020 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 60 000 80 000 80 000 80 000
Celkem výnosy 33 382 420 35 583 329 34 039 000 33 789 000
Celkem náklady 33 342 420 35 528 329 33 979 000 33 729 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 55 000 60 000 60 000
Náklady na platy 20 214 598 21 633 250 × ×
Odpisy 1 242 771 1 250 080 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.