Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813083)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 58 587 708 61 958 356 60 916 356 60 616 356
– z toho transfery 7 269 000 7 631 000 7 631 000 7 631 000
Náklady – hlavní činnost 58 587 708 61 958 356 60 916 356 60 616 356
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 420 000 413 432 460 000 460 000
Náklady – doplňková činnost 290 000 283 432 330 000 330 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 130 000 130 000 130 000 130 000
Celkem výnosy 59 007 708 62 371 788 61 376 356 61 076 356
Celkem náklady 58 877 708 62 241 788 61 246 356 60 946 356
Výsledek hospodaření celkem 130 000 130 000 130 000 130 000
Náklady na platy 35 809 681 38 451 000 × ×
Odpisy 1 713 650 1 984 797 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.