koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 47813091)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 24 834 830 27 870 800 26 413 000 26 413 000
- z toho transfery 2 890 460 2 896 800 2 869 000 2 869 000
Náklady - hlavní činnost 24 834 830 27 870 800 26 413 000 26 413 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 210 000 220 000 230 000 230 000
Náklady - doplňková činnost 110 000 120 000 130 000 130 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 25 044 830 28 090 800 26 643 000 26 643 000
Celkem náklady 24 944 830 27 990 800 26 543 000 26 543 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 16 002 494 17 655 200 × ×
Odpisy 310 509 366 900 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.