koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813113)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 64 747 000 69 786 489 65 000 000 65 000 000
- z toho transfery 6 084 000 9 306 000 6 106 000 6 106 000
Náklady - hlavní činnost 64 887 000 69 786 489 65 200 000 65 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -140 000 0 -200 000 -200 000
Výnosy - doplňková činnost 550 000 1 300 000 1 500 000 1 500 000
Náklady - doplňková činnost 410 000 1 140 000 1 250 000 1 250 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 140 000 160 000 250 000 250 000
Celkem výnosy 65 297 000 71 086 489 66 500 000 66 500 000
Celkem náklady 65 297 000 70 926 489 66 450 000 66 450 000
Výsledek hospodaření celkem 0 160 000 50 000 50 000
Náklady na platy 38 935 000 41 227 000 × ×
Odpisy 712 228 808 207 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.