koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813121)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 41 346 405 46 808 500 43 206 000 43 148 000
- z toho transfery 3 928 000 4 022 000 3 852 000 3 794 000
Náklady - hlavní činnost 41 346 405 46 826 500 43 206 000 43 148 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -18 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 194 286 305 200 305 200 305 200
Náklady - doplňková činnost 96 529 119 679 119 679 119 679
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 97 757 185 521 185 521 185 521
Celkem výnosy 41 540 691 47 113 700 43 511 200 43 453 200
Celkem náklady 41 442 934 46 946 179 43 325 679 43 267 679
Výsledek hospodaření celkem 97 757 167 521 185 521 185 521
Náklady na platy 27 439 287 29 198 400 × ×
Odpisy 1 897 740 2 089 579 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.