koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813130)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 79 389 341 86 910 016 84 810 016 84 810 016
- z toho transfery 13 602 000 11 681 000 9 581 000 9 581 000
Náklady - hlavní činnost 79 193 013 86 910 016 84 810 016 84 810 016
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 196 328 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 874 174 1 220 800 1 220 800 1 220 800
Náklady - doplňková činnost 570 502 1 050 800 1 050 800 1 050 800
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 303 672 170 000 170 000 170 000
Celkem výnosy 80 263 515 88 130 816 86 030 816 86 030 816
Celkem náklady 79 763 515 87 960 816 85 860 816 85 860 816
Výsledek hospodaření celkem 500 000 170 000 170 000 170 000
Náklady na platy 44 262 581 47 060 000 × ×
Odpisy 2 504 260 2 778 568 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.