koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace (IČO 47813172)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 20 389 961 22 430 583 22 325 109 21 825 109
- z toho transfery 1 612 770 1 609 000 1 619 000 1 619 000
Náklady - hlavní činnost 20 389 961 22 430 583 22 325 109 21 825 109
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 623 600 564 587 580 500 580 800
Náklady - doplňková činnost 519 400 486 987 490 000 490 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 104 200 77 600 90 500 90 800
Celkem výnosy 21 013 561 22 995 170 22 905 609 22 405 909
Celkem náklady 20 909 361 22 917 570 22 815 109 22 315 109
Výsledek hospodaření celkem 104 200 77 600 90 500 90 800
Náklady na platy 13 550 847 14 767 400 × ×
Odpisy 159 076 159 076 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.