koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace (IČO 47813199)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 9 776 896 10 364 000 10 225 000 10 235 000
- z toho transfery 1 073 000 1 032 000 1 042 000 1 052 000
Náklady - hlavní činnost 9 776 896 10 364 000 10 225 000 10 235 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 3 800 9 800 12 800 12 800
Náklady - doplňková činnost 3 500 9 300 11 800 11 800
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 300 500 1 000 1 000
Celkem výnosy 9 780 696 10 373 800 10 237 800 10 247 800
Celkem náklady 9 780 396 10 373 300 10 236 800 10 246 800
Výsledek hospodaření celkem 300 500 1 000 1 000
Náklady na platy 6 236 639 6 665 000 × ×
Odpisy 166 905 166 905 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.