koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace (IČO 47813211)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 36 913 000 39 018 216 39 018 216 39 018 216
- z toho transfery 1 653 000 1 728 000 1 728 000 1 728 000
Náklady - hlavní činnost 36 913 000 39 018 216 39 018 216 39 018 216
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 73 000 54 000 54 000 54 000
Náklady - doplňková činnost 6 000 4 000 4 000 4 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 67 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 36 986 000 39 072 216 39 072 216 39 072 216
Celkem náklady 36 919 000 39 022 216 39 022 216 39 022 216
Výsledek hospodaření celkem 67 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 25 427 918 27 282 000 × ×
Odpisy 188 484 188 484 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.